TTV

Rzeczywistość zaskakuje

Punkt wyjścia

TTV to ogólnopolska stacja tv należąca do Grupy TVN i dostępna na bezpłatnej platformie telewizji naziemnej. Ze względu na rodzaj przyznanej licencji koncesyjnej stacja miała profil edukacyjno-informacyjny i oferowała kontent o charakterze edutainmentowym. W 2014 roku marka TTV była mało popularna i postrzegana jako nieatrakcyjna, nijaka i oferująca treści powtórkowe Grupy TVN. One Eleven zostało poproszone o pomoc w opracowaniu długookresowej strategii rozwoju kanału oraz zaadresowanie kluczowych obszarów związanych z jej implementacją.

Wyzwanie

Wbrew pozorom najważniejszym wyzwaniem nie okazały się być ograniczenia związane z licencją. Kluczowe okazały się być rozbieżności pomiędzy danymi dot. oglądalności, a badaniami konsumenckimi, które to nie pozwalały na jasne wskazanie pożądanego kierunku rozwoju profilu stacji. Dane telemetryczne wskazywały na popularność powtórek TVN, a deklaracje konsumenckie na potrzebę tworzenia bardziej ambitnego i kulturotwórczego kontentu. Te sprzeczne perspektywy nie pozwalały łatwo określić kierunku rozwoju stacji, jej docelowego pozycjonowania i wizerunku oraz oferty programowej
TTV
TTV

Działania

Na użytek projektu został przeprowadzony całościowy proces opracowania strategii z pogłębioną diagnostyką. Zestaw standardowych analiz i badań uzupełniliśmy o etnografię, pogłębiony benchmarking treści i komunikacji zagranicznych stacji o podobnym profilu.

Dzięki odpowiedniej analityce udało się zrekonstruować współczesny, rzeczywisty, bardzo powierzchowny sposób konsumpcji telewizji, który wyraźnie różni się od wyobrażeń i deklaracji.

Efektem jest stały wzrost wyników oglądalności stacji:

2015 r – 1,45 %SHR
2017 r – 1,85 %SHR
2019 r – 2,24 %SHR

Rozwiązania

Zaproponowaliśmy nowe, wyróżnialne pozycjonowanie i sposoby autopromocji stacji służące budowaniu jej wyrazistego i atrakcyjnego wizerunku.

Stacja wprowadziła nową identyfikację wizualną, nową ideę organizującą, nowe pozycje do ramówki i nowy styl komunikacji – bardziej kontrowersyjny, niegrzeczny i odważny, a przez to prowokujący do dyskusji.

Dodatkowo zidentyfikowaliśmy najważniejsze elementy, w których nowoczesna telewizja powinna czerpać wzorce z internetu. Udało się wskazać szereg inspiracji do stworzenia nowych, świeżych formatów telewizyjnych, cieszących się zainteresowaniem widzów.
TTV

Credits:

Klient: Grupa TVN S.A.
Diagnostyka: O11E
Strategia: O11E