J.Dauman
Język pieniędzy

PROJEKT

Dauman & Co i Capital Business Links były dwoma firmami, które zajmowały się księgowością na rynku brytyjskim i polskim. Mimo wspólnej struktury właścicielskiej ciągle nie miały spójnej idei komunikacyjnej. Zwróciły się do nas z zadaniem stworzenia nowego brandingu. Jednak szybko okazało się, że równie ważna, co identyfikacja wizualna, będzie strategia marki.

WYZWANIE

Podczas analizy okazało się, że przedstawiciele organizacji w odrębny sposób myślą o biznesie i perspektywach na przyszłość. Przekładało się to na postrzeganie marki przez jej klientów. Pogłębione wywiady wykazały, że nie potrafią oni jednoznacznie nazwać, czym zajmuje się firma. Podawali różne często niespójne odpowiedzi. Dlatego pierwszym zadaniem, przed którym stanęliśmy, było stworzenie strategii marki.

STRATEGIA

Określiliśmy ramy kategorialne. Zdefiniowaliśmy grupę docelową. Sformułowaliśmy misję, wizję i cele marki. Zrozumieliśmy, że J.Dauman to firma, która pomaga przedsiębiorcom w umiędzynarodowieniu ich działalności oraz wspiera ich na dalszych etapie funkcjonowania na nowym rynku. Opracowaliśmy wstępne założenia komunikacyjne. Wreszcie przeszliśmy do projektu identyfikacji.

DESIGN

Sięgnęliśmy po najbardziej uniwersalny symbol systemu finansowego – banknot. I z jego pomocą zbudowaliśmy system identyfikacji wizualnej. Stworzyliśmy siatkę kompozycyjną w układzie pionowym. Wybraliśmy wielobarwną, subtelną paletę marki. Znak wodny zainspirował nas do stworzenia charakterystycznego sposobu prezentowania zdjęć i materiałów wideo.

NARRACJA

W identyfikacji nawiązaliśmy do postaci Jerzego Daumana, który wyemigrował z Polski i w 1948 roku założył w Wielkiej Brytanie firmę księgową. Jego osoba na przestrzeni lat niemal całkowicie zniknęła z narracji marki. Niesłusznie, bo tak jak Dauman pomagał po wojnie odnaleźć się Polakom w nowej rzeczywistości, tak współcześnie J.Dauman wspiera przedsiębiorców w trakcie wchodzenia na nowe rynki. Aby nawiązać do jego dziedzictwa, sięgnęliśmy również po odręczny podpis Daumana, który pozwolił nam stworzyć unikalną formę logotypu.

EFEKTY

Stworzyliśmy silną, choć bliską marką finansową J.Dauman. Skonsolidowaliśmy pod jej szyldem działalność całej organizacji. Pomogliśmy pracownikom odnaleźć się w nowej strukturze. Ale przede wszystkim wsparliśmy firmę w pozyskiwaniu partnerów, którzy do tej pory byli poza jego zasięgiem. Skutecznie.

CREDITS

Klient: J.Dauman

Analiza, Strategia, Design: One Eleven

SHARE:
/
Pracowaliśmy dla:
aleo
warka
vercom
ttv
e.wedel
usp_zdrowie
unilever
tvp
redbull
r22
play
pelavo
nc+
maspex
kir
ing
perla
kompania_piwowarska
ibuprom
erbud
dilmah
dauman
redge
cosmedica
apap
tvn
bausch
bigmilk
Loading