ARTYKUŁ DLA MARKETER+

JAK PODCZAS TWORZENIA STRATEGII DOPASOWAĆ SIĘ DO DYNAMICZNIE ZMIENIAJĄCEJ SIĘ RZECZYWISTOŚCI?

Przez długi czas warunki budowania biznesu, a w konsekwencji myślenia o nim, były dosyć stabilne i relatywnie przewidywalne. Większość firm funkcjonowała w powoli ewoluującej rzeczywistości, którą z mniejszą lub większą skutecznością, ale ciągle jednak z pewną przewidywalnością można było prognozować. Potem nastąpiło szybkie przyśpieszenie. Jak się dopasować do dynamicznie zmieniających się realiów? Czy marki powinny zacząć działać zupełnie inaczej niż dotychczas?

Więcej w Marketer+

Loading