J.DAUMAN I JĘZYK PIENIĘDZY

Stworzyliśmy nową strategię i markę, która połączyła dwie firmy księgowe

Dauman & Co i Capital Business Links były dwoma firmami, które zajmowały się księgowością na rynku brytyjskim i polskim. Mimo wspólnej struktury właścicielskiej ciągle nie miały spójnej idei komunikacyjnej.

Marki zwróciły się do nas z zadaniem stworzenia nowego brandingu. Jednak szybko okazało się, że równie ważna, co identyfikacja wizualna, będzie strategia marki. W ramach prac określiliśmy wspólnie z klientem ramy kategorialne. Zdefiniowaliśmy grupę docelową. Sformułowaliśmy misję, wizję i cele marki. Na koniec zawarliśmy to wszystko w identyfikacji wizualnej.

Więcej na temat nowego oblicza J.Dauman przeczytasz na stronie projektu.

Loading