LEPSZA STRONA BGK

Przeprowadziliśmy proces, który poprawił funkcjonowanie strony Banku Gospodarstwa Krajowego

Na początku przetestowaliśmy architekturę informacji, przeanalizowaliśmy funkcjonalność zaproponowanych rozwiązań i ogólną estetykę serwisu.

Badanie zrealizowaliśmy z wykorzystaniem platformy Lookback. Wyselekcjonowani użytkownicy korzystali ze strony internetowej, a zdalnie towarzyszył im przy tym moderator. Wykorzystane oprogramowanie i metodologia umożliwiły klientowi śledzenie zachowania użytkowników na stronie, jak również komentowanie na żywo wyników badań.

Proces zakończył się wdrożeniem serii udoskonaleń oraz przygotowaniem zestawu rekomendacji umożliwiających dalszą pracę nad ułatwieniem internautom dostępu do serwisu.

Loading