One Eleven to marketingowa pracownia koncepcyjna, której ambicją jest tworzenie odważnych idei popartych faktami - pomysłów realnych w implementacji.

Dlaczego

Choć wypracowanie odważnych idei wymaga pracy i odwagi, wierzymy, że nie ma innej drogi. W warunkach nasilonej konkurencji i współczesnych, zwiększonych wymagań konsumentów wtórne i miałkie rozwiązania nie są efektywne.

Odważne myślenie to wymagający proces. Jednak tylko przełomowe koncepcje mają prawdziwą siłę przekonywania. Tworzymy koncepty poparte wiedzą i doświadczeniem – patrzymy na zagadnienia wieloaspektowo, obserwujemy świat z różnych punktów widzenia.

Dzisiaj marki bardziej niż kiedykolwiek potrzebują śmiałych, przełomowych koncepcji.

Oparte na faktach

Tworzone przez nas koncepcje poparte są dogłębnym zrozumieniem tematu: odzwierciedlają współczesne realia, czerpią z interdyscyplinarnych badań. Wybitne rozwiązania wymagają wieloaspektowego patrzenia. Kluczowe zagadnienie to umiejętność wyboru najważniejszego spośród miliona faktów.

Oparte na faktach

Tworzone przez nas koncepcje poparte są dogłębnym zrozumieniem tematu: odzwierciedlają współczesne realia, czerpią z interdyscyplinarnych badań. Wybitne rozwiązania wymagają wieloaspektowego patrzenia. Kluczowe zagadnienie to umiejętność wyboru najważniejszego spośród miliona faktów.

Audyt kategorii

Identyfikacja reguł kategorialnych i kluczowych czynników sukcesu, ocena kondycji, potencjału i kierunku rozwoju kategorii w przyszłości, identyfikacja kategorii substytucyjnych i komplementarnych oraz ich wzajemnych zależności.

Audyt otoczenia konkurencyjnego

Identyfikacja pozycji wizerunkowych i sprzedażowych, pozycje w poszczególnych segmentach konsumenckich, predykcja kluczowych zmian otoczenia konkurencyjnego.

Audyt marki

Analiza fundamentalna pozycjonowania (wizerunek vs. pozycjonowanie, użytkownicy i postawy, portfolio marki etc.), analiza techniczna pozycjonowania (zapis, dokumentacja i prowadzenie marki etc.), analiza brandingu, komunikacji i narracji marki.

Identyfikacja okazji i szans rynkowych

Wskazanie potencjału rozwoju marek i produktów/usług, nisz rynkowych, aktualnych insightów konsumenckich, potencjalnych nowych produktów, modyfikacji stylu i kanałów komunikacji.

Baza inspiracji

Analizy mikro- i makrotrendów, wybór referencyjnych rynków i kategorii lokalnych i zagranicznych, analizy porównawcze „success story”.

Benchmarking

Wieloźródłowe analizy danych zastanych, w tym analizy konkurencji, analizy komunikacji, brandingu, kontekstu rynkowego i kategorialnego, uwarunkowań konsumenckich.

Recycling danych i destylacja wiedzy

Zgromadzonej w organizacji (analizy danych sprzedażowych, analizy danych wtórnych, metaanalizy raportów, analizy procesów, spotkania i warsztaty z pracownikami etc.)

Projektowanie i nadzór nad realizacją badań

Niezbędnych do postawienia diagnozy, wskazania koncepcji i stworzenia solidnie ugruntowanej strategii: badań konsumenckich, analiz semiotycznych, badań etnograficznych, testów„user experience” etc.

Konsultacje metodologiczne

Pomoc przy realizacji różnorodnych projektów badawczych o charakterze ad hoc.

Śmiałe pomysły

Tworząc koncept nie wybieramy utartych ścieżek. Gdy połączymy pomysł ze strategią zaczyna się prawdziwa praca. Koncepcja musi przejść sprawdzian konkurencji, wpasować się w kontekst społeczny, odpowiadać współczesnym trendom i znieść próbę dogłębnej analizy. Kształtujemy ją tak, aby efekt końcowy był optymalny. Fakt, że innym przed nami nie udało się tego dokonać, nigdy nie jest dla nas wymówką.

Śmiałe pomysły

Tworząc koncept nie wybieramy utartych ścieżek. Gdy połączymy pomysł ze strategią zaczyna się prawdziwa praca. Koncepcja musi przejść sprawdzian konkurencji, wpasować się w kontekst społeczny, odpowiadać współczesnym trendom i znieść próbę dogłębnej analizy. Kształtujemy ją tak, aby efekt końcowy był optymalny. Fakt, że innym przed nami nie udało się tego dokonać, nigdy nie jest dla nas wymówką.

Strategia marek

Definiowanie grup docelowych (profil demograficzny, psychograficzny, behawioralny, kluczowe elementy definiujące postawę konsumencką), określanie pola kompetencji marki i jej strategii konkurowania, wybór atrybutów, wartości, zestawu korzyści oferowanych przez markę, osobowość i esencja marki.

Strategie portfela marek

Wymiary dyskryminujące i definiujące portfel marek w kategorii, terytoria kompetencji i wzajemne relacje marek z portfela, etapy rozwoju portfela w czasie, określenie strategii reagowania w ramach portfela marek na zmieniające się środowisko konkurencyjne.

Strategie portfolio marki

Określenie struktury portfolio marki, rekomendacje dotyczące kompozycji poszczególnych wariantów produktowych, struktura brandingowa, relacje pomiędzy poszczególnymi wariantami, określenie roli każdego z wariantów produktowych, kierunki rozbudowy portfolio o nowe produkty.

Programy doświadczenia z marką

Budowa nowego programu lub integracja i optymalizacja istniejącego, określenie kluczowych punktów styku, które budują doświadczenie, określenie roli poszczególnych elementów mieszanki, zaplanowanie budowy programu budowy doświadczenia z marką w czasie.

Strategie komunikacji, brandingowe i namingowe, brand design

Wybór grup docelowych komunikacji i kierowanych do nich przekazu, język wizualny i werbalny marki, adekwatne i nieadekwatne kody semiotyczne, określenie architektury brandingowej marek i portfolio marki, wytyczne dotyczące kierunku rozwoju brandingu i namingu w czasie.

Koncepcja MWM

Misja, Wizja i Wartości marki i/lub stojącej za nią organizacji, zmiany w obrębie wewnętrznej struktury, procesów i kultury organizacji konieczne dla realizacji założonej wizji marki (konsumenckiej i korporacyjnej) oraz skutecznej implementacja strategii marki.

Wdrożone w życie

Nawet najśmielsze koncepcje muszą być również realistyczne. Marka zyskuje na wprowadzeniu idei w życie na wielu polach. Aby je urzeczywistnić, potrzebne są odpowiednie narzędzia: dokumenty, warsztaty, systemy przepływu pracy. Dzięki nim koncept zaczyna żyć.

Wdrożone w życie

Nawet najśmielsze koncepcje muszą być również realistyczne. Marka zyskuje na wprowadzeniu idei w życie na wielu polach. Aby je urzeczywistnić, potrzebne są odpowiednie narzędzia: dokumenty, warsztaty, systemy przepływu pracy. Dzięki nim koncept zaczyna żyć.

Opracowanie briefów, przeprowadzenie briefingów

Z agencjami kreatywnymi, nadzór merytoryczny nad realizacją koncepcji strategicznej.

Organizacja procesów przetargowych dla agencji kreatywnych

We wszystkich obszarach wdrożenia strategii: komunikacja, brand design, naming, projekty opakowań etc.

Warsztaty wdrożeniowe

Interaktywna forma przyswajania wiedzy i umiejętności koniecznych dla efektywnej internalizacji przyjętej strategii, budowa narzędzi implementacyjnych ułatwiających wdrażanie wypracowanych koncepcji.

Planowanie programu badawczego i analitycznego

Monitorującego wdrożenie koncepcji strategicznych i umożliwiającego szybką identyfikację obszarów wymagających interwencji.

Jak

Interdyscyplinarne podejście wymaga szerokich kompetencji. Dlatego w pracach zespołu uczestniczą zawsze zarówno specjaliści z rozlicznych dziedzin, jak i przedstawiciele samego Klienta, którzy o swojej marce, czy kategorii wiedzą najwięcej.

Naszą zasadą jest zadawanie wielu pytań, nawet takich, na które odpowiedź wydaje się oczywista. Tworząc odważne rozwiązania nie można opierać się na niesprawdzonych założeniach, czy przypuszczeniach.

Pracujemy w ramach precyzyjnie zaplanowanego procesu każdorazowo dopasowanego do konkretnego zagadnienia.

O nas

W skład One Eleven wchodzą dwa zespoły specjalistów:

Zarządzanie projektami
Do najważniejszych zadań tego działu należą: opieka nad Klientami, nadzór nad bieżącymi projektami, zarządzanie biurem oraz obsługa Klienta.

Tworzenie konceptów i badania
Dział zajmuje się tworzeniem strategii, zarządzaniem strategicznym oraz badaniami i analizami. Zespół współpracuje również z zewnętrznymi podwykonawcami.

Podczas pracy nad konkretnym projektem zapraszamy do współpracy specjalistów z danej dziedziny.

W One Eleven uważamy, że odważne pomysły zawsze wygrywają. W ich opracowanie wkładamy maksimum wysiłku.

Marcin Bełza

Partner Zarządzający

Odpowiada za zarządzanie firmą i project managementem. Doradza w kwestiach procesów organizacyjnych i marketingowych.

Przed O11E tworzył i zarządzał przez 5 lat 4FRAME, jedną z największych i najbardziej utytułowanych agencji shopper marketingowych w Polsce. Wcześniej pracował również w Saatchi & Saatchi, EURO RSCG (HAVAS), SMG/KRC (Millward Brown).

Po pracy kompulsywnie kupuje i czyta książki.

Tomasz Bartnik

Partner, Strategia

Zarządza i nadzoruje dział strategii. Zajmuje się merytorycznym rozwojem pracowni. Osobiście uczestniczy we wszystkich projektach koncepcyjnych.

Strategią zajmuje się od kilkunastu lat. Poprzednio piastował stanowisko Chief Strategic Officer’a Grupy Saatchi & Saatchi w Polsce. Pracował też w Corporate Profiles Consulting i Stratosferze. Tworzył i współzarządzał działy strategii Saatchi & Saatchi oraz PZL. Publikuje, wykłada, bywa członkiem jury różnorodnych konkursów branżowych (np. Effie czy Innovation Award).

Z natury niepokorny, ale twierdzi, że się stara.

Zrealizowane

{{SCRAMBLE}}

Audyty marketingowe i organizacji

{{SCRAMBLE}}

Organizacja i merytoryczna obsługa przetargów komunikacyjnych oraz brand & packaging design, w tym naming)

{{SCRAMBLE}}

Strategie komunikacji marek

{{SCRAMBLE}}

Strategie portfelowe

{{SCRAMBLE}}

Inne (shopper marketing, consulting, nadzór merytoryczny, etc.)

{{SCRAMBLE}}

Strategie marek i pozycjonowanie

{{SCRAMBLE}}

Strategie implementacji

Klienci

 • Dilmah
 • KIR S.A
 • USP Zdrowie USPI Ltd.
 • Browary Lubelskie Perła
 • ING
 • Getin
 • Red Bull
 • Nc+
 • Orange
 • TVN
 • Grupa Żywiec EB
 • TR Warszawa
 • TTV
 • GlaxoSmithKline
 • Showroom
 • Youngers
 • EDGE
 • 4PRM
 • DDB
 • Change
 • McCann Erickson
 • Brain

Doświadczenie zespołu

Doświadczenie w kategorii telekomunikacyjnej
 • ERA BIZNES
 • ERA
 • T-Mobile
 • TP
 • Orange TP
 • PLUS GSM
 • Heyah
 • Vectra
Doświadczenie zespołu w kategoriach finansowych
 • ING
 • Inteligo
 • Dom Bank
 • Polbank
 • DB kredyt
 • BNP Paribas
 • BPH
 • PZU
 • Nationale Nederlanden
 • Getin Bank
 • PKO BP
 • Millennium
 • Link4
 • Eurobank
Doświadczenie zespołu w kategorii napoje
 • Tetley
 • Kawa Inka
 • Tymbark
 • Żywiec Zdrój
 • Tchibo
Doświadczenie zespołu w kategorii alkoholowej
 • Żywiec
 • Tatra
 • Heineken
 • Finlandia
 • Bols
 • Redd’s
 • Dębowe Mocne
 • Lech
 • Karmi
 • Tyskie
 • Cooler

Doświadczenie zespołu

Doświadczenie dotyczące marek korporacyjnych
 • Poczta Polska
 • LOTOS
 • PKP
 • PGNiG
 • PGE
Doświadczenie w kategorii FMCG/sprzedaż/żywność
 • Carrefour
 • Real
 • Auchan
 • Blend-A-Med
 • Olay
 • Pampers
 • Vizir
 • Head&Shoulders
 • Lotos Paliwa
 • Gillette
 • Whiskas
 • Sheba
 • Cadbury-Wedel
 • Danone
 • Kasia
 • Nestle-Winiary
Doświadczenie w ramach inicjatyw społecznych i politycznych

Kampania referendalna do UE dla TVP

Strategia działań w ramach przeciwdziałania narkomanii dla Fundacji Polsat

Kampania wyborcza dla partii politycznej i inicjatywy wyborczej (nie możemy ujawniać danych zleceniodawców)

Kampania na czas Euro2012 „Wszyscy jesteśmy gospodarzami”

Kontakt:

One Eleven Sp. z o.o.
ul. Kaniowska 23B
01-529 Warszawa
NIP: 113-284-46-00

Biznes:
Sylwia Korzeniewska
s.korzeniewska@o11e.pl
+48 690 011 590

Biuro:
Lukrecja Michałowska
l.michalowska@o11e.pl
+48 505 754 855